+359 (877) 81-70-80

Цветовият тест "Цветовете на моя живот"

Цветовият тест "Цветовете на моя живот" ви позволява да премахнете стреса и да отстраните психологичните проблем от главата си.
Цветовият тест "Цветовете на моя живот" е модификация на теста на Люшер, предложена от д-р Иван Анатолиевич Огнев.

Цветовият тест на Люшер е психологически тест, разработен от д-р Макс Люшер, и е сред трите най-популярни теста заедно с тестовете на Айзенк и Кетел.

Цветовата диагностика на Люшер е създадена въз основа на предпоставката, че цветовите предпочитания отразяват:

 • емоционалното състояние;
 • мотивационната сфера;
 • спецификата на отношенията с другите хора;
 • склонноста към определен вид дейност;
 • функционалното състояние и най-постоянните свойства на характера.

Тъй като изборът на цвят се основава върху несъзнателни процеси, той показва какъв е човекът в действителност, а не какъв се представя или какъв би искал да бъде, както често се случва, когато се използват техники, основаващи се върху анкетиране.

Тестът на Люшер позволява да се проведе бърз и задълбочен анализ на личността въз основа на информацията, получена при класиране на цветове.

Професор Огнев предлага в своята версия на теста проблемът да се раздели на сегменти и всеки сегмент от проблема да се "оцвети" с определен цвят, като едновременно с това се избира емоцията от списъка, предложен от интерфейса на теста. "Оцветеният" по този начин сегмент на проблема попада в кръговата диаграма на проблема и по-нататък се подлага на анализ чрез алгоритъма на автора на теста "Цветовете на моя живот".

Процесът на разделяне на проблема на сегменти се нарича "психологически одит"

1. Как да направим психологически одит на всеки житейски проблем

За психологическия одит ще ни потрябва следното:

 • 15-30 минути време (въпреки че този процес е много индивидуален и може да отнеме дори няколко часа, особено ако искате да спестите пари за психолог!);
 • Спокойна обстановка;
 • Спокойствие;
 • Лист хартия;
 • Химикалка или молив.

Психологическият одит се извършва по схема, предложена от професор Огнев. 

Записвайки проблемите си на хартия, въвеждате своя мозък в необичайно за него състояние: той оценява проблема не емоционално или логично, както е свикнал, а изчерпателно. Няма значение кое полукълбо доминира: и "логиците", и "мечтателите" не виждат проблема си в реален мащаб. Първите оценяват само физическите последици от проблема, а вторите — емоционалните. Изписването на проблема позволява да се балансира работата на дясното и лявото полукълбо на мозъка и тогава хората от двата типа започват да виждат проблема цялостно.

Изписването на проблема на лист хартия е подобно на медитацията. По време на медитация, както и по време на фазата на REM сън, челният и париеталният дял на мозъка са в покой. По време на медитация човешкият мозък генерира тета вълни с по-висока честота от делта вълните, характерни за обикновения сън. Това е необичайно състояние, когато човек не спи, но и не е буден! Учените психолози отдавна са доказали, че в състояние на медитация е най-лесно човек да се самоусъвършенства и да се самолекува, тъй като в този режим има плътен контакт на съзнанието и подсъзнанието.

След като одитът е готов, психологът и клиентът трябва да прехвърлят данните от него в интерфейса на теста "Цветовете на моя живот".

2. Прехвърляне на данните от психологическия одит в "Цветовете на моя живот".

Гледайте това видео, за да разберете за какво говоря.

Важно: Психологичните проблеми при мъжете подлежат на одит по същия начин както и проблемите при жените.

Подсъзнанието е философско-научна категория, която активно се изучава в продължение на повече от 150 години. В съвременната наука с изучаването на подсъзнанието се занимава невропсихологията.

Сега ще ви запозная с кратките изводи на невропсихолозите и ще разберете, че можете и трябва да комуникирате с подсъзнанието си и в това няма никаква мистика. Обаче за успешна комуникация с него трябва да се знаят някои неща:

 • подсъзнанието комуникира с човека в определено състояние на мозъка, наречено медитативно;
 • подсъзнанието не разбира езика на думите, то говори на езика на символите, образите и емоциите.

За да въведете мозъка си в медитативно състояние, съставихте психологически одит на своя проблем. За да се преодолее това неразбиране от подсъзнанието на човешкия език беше създадена експертната система "Цветовете на моя живот". 

Прехвърлянето на данните от одита в "Цветовете на моя живот" е прекодиране на текст от букви във формат, разбираем за подсъзнанието. Когато подбирате цветове и емоции, за да "оцветите" проблемите, идентифицирани по време на психологическия одит, съзнанието почти веднага се изключва от процеса и освобождава място за подсъзнанието. По този начин всеки житейски проблем, описан с обикновени думи, може да бъде "преведен" на език, разбираем за подсъзнанието.

3. Резултат от интерпретацията на психологически одит на житейски проблем

За да не пиша много, подготвих видео, в което разказах за това, какво научаваме от интерпретацията на психологическия одит.

Подобно на теста на Люшер, "Цветовете на моя живот" използва техника за оценка на предпочитанията и отхвърляне на цветовете, модифицирана от професор Огнев. В общи линии, тя изглежда така: 

Название на цвят

Предпочитание за цвят

Отхвърляне на цвят

Оптимална дейност

Синьо

Желание за хармония, стремеж към доверие, разбиране, състрадание, липса на конфликти, приятелство, любов, ангажираност, спокойствие

Прекъсване на отношения, самота, тревожност

Дейност, в която е важна разсъдителността, акцентът върху съдържателния, смисловия аспект на информацията, естетичната или етичната страна на дейността, стремеж към кабинетен формат на работа без много контакти: учени, теоретици, изкуствоведи, филолози, литератори, служители.

Зелено

Склонност към самоутвърждаване, издигане, власт, уважение, популярност, превъзходство, увереност, самостоятелност, упоритост, защита

Липса на популярност, принуждение, унижение, обида, неспособност към самозащита

Професии, в които се изисква формално логическо мислене, базирано на цифрова знакова система, точни науки, педантичност, интровертност, старателност, точност: чертане, моделиране, рисуване, шиене, изработка.

Червено

Стремеж към постижения, успех; активност, натиск, дейност, борба, енергичност

Превъзбуда, раздразнение, слабост, изтощение, защита

Дейности, изискващи лидерски качества, предприемчивост, целенасоченост, склонност към риск: ръководители, администратори, общественици, активисти.

Жълто

Стремеж към промяна, търсене на изход, освобождаване, релаксация; очакване, надежда за късмет, жизнерадостност, избягване на проблеми

Разочарование, отчаяние, подозрение, недоверие

Професии, свързани с широка комуникация на различни нива, липса на формализъм; приветства се свободният избор на действия.

Лилаво

Стремеж към идентификация с някого, еротични и естетически стремежи, жажда за  харесване, предизвикване на интерес, впечатления, похвала

Сдържане на емоциите, рационалност, контрол, скромност, стремеж към незабележимост

Този цвят е обичан от тийнейджъри и личности с особен, нестандартен тип мислене.
Дейности на границата на сублимация на нереализираните желания (педагогика, изкуство), както и оригиналност на йерархията на ценностите (психология, философия, неконвенционални методи на лечение, астрология).

Кафяво

Стремеж към физически комфорт, безопасност, почивка, еротично удовлетворение, нездравословно състояние, депресия, умора, глад

Отричане на физическите нужди, слабост, самоограничение

Черно

Стремеж към разрушение, враждебност, злоба, неприязън, протест, несъгласие

Отричане и сдържане на враждебността и злобата

Сиво

Стремеж към избягване на участие, прикриване, скриване

Активно включване в ситуацията

4. Лична цветова терапия (цветова корекция)

След интерпретация на психологическия одит експертната система "Цветовете на моя живот" веднага вижда групата цветове, които ще помогнат на клиента да се справи със стреса, причинен от проблема. Тази група цветове се нарича курс от цветова корекция и представлява видеофайл, в който е записана индивидуална група от цветове в определена последователност. Всеки курс се създава индивидуално, като се вземат предвид физическите, психологическите и социалните характеристики на конкретния пациент.

Няма курс, подходящ еднакво за всички. Освен това, дори не съществува някакъв "основен" курс от цветова корекция за вашия проблем: той може да бъде създаден само след обработка на данните от психологическия одит! Цветовете на индивидуалния курс действат като символи и образи, които са разбираеми за подсъзнанието: с тяхна помощ то получава команда за изтриване на негативните емоции и мисли, причинени от проблема.

Курсът трябва да се гледа в продължение на 15-20 минути 1-2 пъти на ден.

ПРИМЕР ЗА КУРС ЗА КОРЕКЦИЯ

По време на личната цветова корекция се случва следното:

 • подобряване на психо-емоционалното състояние (изчезват тревожността, осъзнатите и неосъзнати страхове, дълбоките отрицателни преживявания);
 • премахване на последиците от стреса;
 • коригират се отрицателните черти на характера;
 • възстановява се душевното равновесие.

Благодарение на това в организма се активират допълнителни ресурси за саморегулиране и той започва да се лекува.

А какво се случва със самия проблем?

Тук има две възможности за развитие на събитията.

 • Първа: проблемът престава да бъде проблем във вашето възприятие. Това се случва, когато проблемът не съществува в реалността, а е създаден от вашето субективно възприятие на живота. Просто умът ви иска да счита нещо за проблем и това е!
 • Втора: при гледане на цветовата корекция се случва прозрение и ясно разбирате, че проблемът има еди-какво си решение и то е най-оптималното решение в тази ситуация. Например, имате сложни семейни отношения и разбирате, че имате нужда от развод, но страхът и други причини не ви позволяват да реализирате това решение. Преглеждайки цветовата корекция, първо, ще разберете точно дали имате нужда от тази връзка и второ, ще намерите силите в себе си да я прекратите, ако нямате нужда от нея.

Професор Огнев беше един от моите учители по цветодиагностика и цветова корекция на психосоматични състояния. Няколко години след смъртта му имах възможността да създам онлайн услугата "Цветовете на моя живот", в която съм въплътил вече умиращите знания в модерен формат, и направих този тест достъпен в интернет.

Тестът ви позволява да работите с всякакви житейски ситуации, достатъчно е само да направите одит на ситуацията и да прехвърлите данните в системата. Системата ще се погрижи за всичко останало.

И разбира се, трябва да се помни, че опитът на психолога с тази техника е много важен! Както във всяко друго нещо, колкото по голям е опитът, толкова по-добър е резултатът на клиента!

Има ли въпроси? Пишете и аз ще ви отговарям!

Психосоматика: консултиране и терапия онлайн
Контакты
 • Merbau Psychology LTD, 1000, България, София, ул. Голо-Бьрдо 16, офис 5
 • +359 (877) 81-70-80
 • Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

© Тодор Милих. All rights reserved.

website developer

Онлайн консултация
медицински психолог

Регистрирайте се сега!

* Провеждам онлайн прием по целия свят

WhatsApp Viber Telegram

онлайн